DATAVERNERKLÆRING

Innledning
Med denne Datavernerklæringen ønsker vi, Forbo Holding Ltd., å beskrive hvordan vi håndtererpersonopplysninger vi eller våre datterselskaper («Forbo») samler inn, bruker og behandler dem gjennom Forbosnettsted og undersidene («Nettsted»), og rettighetene du har som registrert.Forbo etterstreber høye standarder når det gjelder datavern, og behandlingen av personopplysninger kommer kuntil å være i samsvar med gjeldende datavernlovgivning (især General Data Protection Regulation [De generelledatavernbestemmelsene - I Norge: Datavernforordningen] i Den europeiske unionen, «GDPR»). Selv om brukenav dette Nettstedet normalt er mulig uten å dele personopplysninger, kan enkelte tjenester på dette Nettstedet kunbrukes hvis du velger å dele personopplysninger med oss.Forbo har implementert mange tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre vernet av personopplysninger sombehandles via dette Nettstedet. Nettbaserte dataoverføringer vil imidlertid kunne være usikre, og absolutt vern avpersonopplysningene dine kan følgelig ikke sikres.

Informasjon Forbo kommer til å samle inn
Forbo skal kunne samle inn generelle personbrukeropplysninger på forskjellige måter, for eksempel hvis dubesøker Nettstedet, abonnerer på en nyhetsbrevstjeneste eller i forbindelse med eventuelle, andre aktiviteter,tjenester, funksjoner eller ressurser som Forbo gjør tilgjengelig på Nettstedet sitt.Mens Nettstedet besøkes, innsamles såkalte brukerdata slik som nettlesertyper og -versjoner brukt, nettstedet somvårt Nettsted aksesseres fra, dato og klokkeslett for aksess, Internettprotokolladresse (som imidlertid,anonymiseres i den grad det ikke innvirker på enkeltpersoner) og internettjenesteleverandøren for aksessystemet.Forbo bruker kun disse dataene for å levere innholdet på vårt Nettsted korrekt, optimalisere innholdet påNettstedet vårt samt sin annonsering, sikre langsiktig levedyktighet for informasjonsteknologisystemene våre ognettstedsteknologien vår og for å gi lovhåndhevingsmyndigheter den informasjonen som trengs forstraffeforfølgning i tilfelle cyberangrep. Forbo kommer ikke til å bruke data til å trekke konklusjoner om denregistrerte. Data som finnes i serverloggfiler, lagres adskilt fra alle personopplysninger som den registrerte har gitt.Ytterligere data slik som ditt navn, din e-postadresse, ditt telefonnummer eller andre personopplysninger, samleskun inn hvis du deler slike data frivillig med Forbo.

Abonnementstjenester og Kontaktskjemaer
På dette Nettstedet gis brukerne muligheten til å abonnere på nyhetsbrev og andre publikasjoner fra Forbo, til åkontakte oss via kontaktskjemaer og bestille tjenester fra Forbo. Du kan se fra den respektive inndatamaskenhvilke personopplysninger som overføres. Bortsett fra disse dataene lagrer vi òg IP-adressen tildatamaskinsystemet tildelt av internettjenesteleverandøren og brukt av den registrerte på tidspunktet forregistreringen samt dato og klokkeslett for registreringen for å verne oss mot potensiell misbruk. Hvis angitt påskjema, kan vi kombinere dine brukerdata også med de overførte data for å identifisere dine preferanser.Persondata samlet inn slik vil bli brukt til de formål som dine persondata deles med Forbo, eksempelvis, å sendenyhetsbrev/newsletter eller andre publikasjoner som du abonnerer, for å besvare dine forespørsler eller for åbearbeide dine bestillinger. Utover dette kan vi bruke dine data til å kontakte deg med informasjon om relevanteprodukter for deg. Du skal når som helst kunne avslutte et abonnement og trekke tilbake ditt samtykke tildatabehandlingen. Du skal enten kunne bruke den tilhørende linken som finnes i hvert nyhetsbrev, eller du kanmelde deg av når som helst ved å sende en e-post til info.norway@forbo.com.

Hva er informasjonskapsler?
Som det er vanlig med nesten alle profesjonelle nettsteder, bruker også dette Forbo-nettstedet informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små filer som lastes ned til datamaskinen din for å forbedre opplevelsen. Dette dokumentet beskriver hvilken informasjon de samler inn, hvordan de brukes og hvorfor det er nødvendig å lagre disse informasjonskapslene noen ganger og hvordan du kan forhindre at disse informasjonskapslene blir lagret. Dette kan imidlertid nedgradere eller "ødelegge" visse elementer i nettstedets funksjonalitet.

For mer generell informasjon om informasjonskapsler, se Wikipedia-artikkelen om https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Ved siden av informasjonskapsler bruker Forbo også andre teknologier som er svært like informasjonskapsler, både når det gjelder deres funksjonalitet og deres formål. Slike teknologier er også ment når det i det følgende snakkes om informasjonskapsler.

Hvordan Forbo bruker informasjonskapsler
Forbo bruker informasjonskapsler av flere grunner, disse belyses nærmere her. Noen informasjonskapsler er absolutt nødvendige for å kunne garantere nettsidens funksjoner og ytelse. Andre informasjonskapsler tjener den anonyme analysen av bruksmønsteret, mens igjen andre skal gjøre det mulig å få vist innhold som er relevant for deg. Dersom du ikke er sikker på om du trenger visse informasjonskapsler eller ikke, så anbefaler vi at du aksepterer alle informasjonskapsler, da dette fører til den beste bruksopplevelsen.

Deaktivere informasjonskapsler
Den automatiske lagringen av informasjonskapsler kan forhindres ved å legge inn en tilsvarende indikasjon i informasjonskapsel-fanen, eller ved å endre dine nettleserinnstillinger. Du må imidlertid være oppmerksom på at informasjonskapsler har en innflytelse på hvordan dette og mange andre nettsteder fungerer. Med deaktiveringen av informasjonskapsler slår du av visse funksjoner og ytelser som dette nettstedet har. Derfor anbefales det at du ikke deaktiverer informasjonskapslene.

Informasjonskapslene til Forbo
I tabellen nedenfor finner du informasjon om alle sporings- og/eller marketingteknologier som brukes i våre nettsteder samt hvem som er ansvarlige for dem. Da de respektive ansvarlige – så fremt deres tilbud er integrert i Forbo sitt nettsted – til en viss grad selv kan sette informasjonskapsler og endre dem – behandles ikke de enkelte informasjonskapslene her i det følgende, her beskrives derimot teknologier og bruk som delvis griper tilbake på flere forskjellige informasjonskapsler. Dersom du ønsker informasjon om de enkelte informasjonskapslene som er satt inn, så kan du henvende deg via e-post til dataprivacy@forbo.com.

Informasjonskapsler i kategorien Essencial
er teknisk nødvendige, slik at du kan navigere på nettstedet og bruke dets funksjoner, for eksempel for å stille inn preferansene for personvern eller for å fylle ut skjemaer. Uten disse informasjonskapslene kan de ytelsene som du ber om via nettstedet ikke leveres på en tilfredsstillende måte. Informasjonskapsler av kategori Essencial settes også uten noe uttrykkelig samtykke fra din side. Så fremt det behandles personrelaterte data via de essensielle informasjonskapslene, har du en rett til å gjøre innsigelse iht. personvernerklæringen.

CookieFunksjonAnsvarlig*Gyldighet
ASP.NET_SessionIdDenne informasjonskapselen lagrer alle data under besøket ditt. Informasjonskapselen merker seg for eksempel et utvalg du har truffet, eller hvilken side du så på først.Forbosesjon
ARRAffinityARRAffinity er en informasjonskapsel som brukes for å tilordne en klient av en instans til en Azure-Web-app. For eksempel dersom en app skaleres til 10 instanser og en bruker aksesserer den via nettleseren sin, hjelper ARRAffinity slik at brukeren stadig vender tilbake til den samme app-instansen i stedet for at han hver gang mottar en tilfeldig instans.Forbosesjon
defaultsiteDenne informasjonskapselen lagrer den siste startsiden.Forbo4 måneder
Cookie AcceptedDenne informasjonskapselen settes for å lagre dine preferanser når det gjelder informasjonskapsler.|Forbo11 måneder
fonts.netDenne siden bruker web fonts fra fonts.com eller fast.fonts.net.til enhetlig fremstilling av skrifttyper. Når en side hentes opp, laster nettleseren din de nødvendige web fonts i din nettlesers cache. Til dette formålet tar din nettleser kontakt med serverne for fonts.com. fonts.com protokollerer eventuelt denne oppkallingen. Dette betyr at din IP-adresse settes i kontakt med vårt nettsted hos fonts.com. Bruken av disse web fonts finner sted med det formål å oppnå en enhetlig og tiltalende fremstilling. Dersom din nettleser ikke støtter web fonts, brukes en standardskrift fra din datamaskin. fonts.netsesjon

Informasjonskapsler i kategorien Statistics
samler informasjon om bruken av nettstedet, f.eks. hvilke sider som besøkes oftest og hvordan besøkere på nettstedet beveger seg. De skal hjelpe oss til å forbedre nettstedets brukervennlighet og dermed bruksopplevelsen. Samlet informasjon kan for eksempel være hvilken internettleser som brukes og operativsystemet, nettstedets domenenavn som du kom fra, antall besøk, gjennomsnittlig oppholdstid, sider som ble hentet opp.

CookieFunksjonAnsvarlig*Gyldighet
Google Tag ManagerTag Manager er et tool fra Google som gjør det lettere for foretak å føye til nettsted-tags og aktualisere dem, inkludert konverteringssporing, nettstedanalyse og remarketing uten at nettsted-koden må behandles.Google Inc.3 måneder
Google AnalyticsGoogle Analytics er en analyseplattform som brukes til å følge med på antall og type besøk på vårt nettsted og dets sider eller tilgangen på våre mobile applikasjoner og deres masker, samt bruksmønstre. På denne måten sikrer vi at alle deler av vårt nettsted og våre mobile applikasjoner fungerer som de skal. Denne teknologien skal stille anonyme, oppsamlede data til nett- og mobilbrukernes interaksjon med vårt nettsted eller med våre mobile applikasjoner til disposisjon.Google Inc.1 År

Informasjonskapsler i kategorien Marketing
brukes til å vise tredje parters reklameannonser som er mer relevant og interessant for deg. Dessuten brukes de for å begrense hvor hyppig en annonse vises og å måle og styre reklamekampanjers effektivitet.

CookieFunksjonAnsvarlig*Gyldighet
SmartSuppSmartSupp er et chatteverktøy som brukes til å tilby nettbesøkende muligheten til å starte en chat-samtale. Dette forbedrer kundeopplevelsen din.SmartSupp6 måneder

Sikkerhetstiltak
Idet det tas hensyn til hva som er siste nytt, kostnadene ved implementeringen og typen, omfanget og formålenemed behandlingen samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvor hva gjelder rettigheter og friheter forenkeltpersoner, gjør vi rimelige anstrengelser for å verne personopplysninger mot tilfeldig og ulovlig ødeleggelseog tap. Vi anstrenger oss for å sikre at personopplysninger brukes på en ordentlig måte og for å beskytte dem motuautorisert aksess, bruk eller fremlegging. Vi bruker en kombinasjon av behandling, teknologi og fysiskesikkerhetskontroller for å beskytte personopplysninger mot uautorisert aksess, bruk og fremlegging.Videre begrenses aksess til personopplysninger til de ansatte, kontraktører og agenter som trenger å kjenne til slikedata for å utføre sine tildelte funksjoner eller for å forbedre våre produkter og tjenester.

Modifikasjon av denne Datavernerklæringen
Forbo forbeholder seg retten til når som helst å modifisere denne Personverklæringen. Forbo anbefaler at dukontrollerer denne Datavernerklæringen jevnlig slik at du alltid er klar over Forbos siste oppfatning av vernet avdine personopplysninger. Når du besøker Nettstedet, erkjenner du òg at det er ditt ansvar å kontrollereDatavernerklæringen jevnlig og å finne ut om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort.

Gjeldende lovverk
Alle slags tvister som oppstår fra eller i forbindelse med bruken av dette Nettstedet, skal reguleres av sveitsiskLovgivning og skal kun løses av domstolene ved Forbos hovedkontors domisil i Baar, Sveits, betinget av unntaketom bestemmelsene om motstridende lovverk.

Kontakt oss
Hvis du har eventuelle spørsmål relatert til denne Personvernerklæringen eller relatert til behandlingen avpersonopplysninger hos Forbo, skal du ikke nøle med når som helst å kontakte oss på adressen nedenfor.


Forbo Flooring AS
Hagaløkkveien 7
1383 Asker
Telefon: 66771200
info.norway@forbo.com

Mars 2023


Laster
Laster